Paskelbta  Rgs 01, 2014

Gilvyčių Biblioteka

Tarybų Lietuvos enciklopedijoje (TLE, 1985, t. 1) rašoma, kad Gilvyčių biblioteka įkurta 1956 metais. Pradėjus rinkti medžiagą metraščiui paaiškėjo, kad pirmoji biblioteka (klubas-skaitykla) įsteigta 1947 metais Paviekių kaime, mokyklos patalpose. Šis kaimas yra Gilvyčių bibliotekos mikrorajone. Pirmasis bibliotekininkas V. Barzinskas knygas (apie 250 egz.) atsivežė iš Kurtuvėnų apylinkės su arkliais. Taip pamažu ir pradėjo kurtis biblioteka. Bet pagal jo pasakojimą, kurį teko užrašyti dar V. Barzinskui gyvam esant, knygų buvę nedaug. Daugiau dėmesio buvo skiriama žmonių suėjimams, laisvalaikio praleidimui, nes tai buvo vienintelė susibūrimo vieta kaimo žmonėms. Tuo metu fondai buvo uždari. Klubas-skaitykla gaudavo nemažai laikraščių ir žurnalų, kurie buvo skaitomi garsiniu būdu. Tuomet nedaugelis kaimo žmonių mokėjo skaityti.
Netrukus klube-skaitykloje susibūrė dramos būrelis, tautinių šokių, net kaimo kapela. V. Barzinskas bibliotekoje dirbo  iki 1955 m. Po jo dirbo žmona Kazytė Barzinskienė.
1963 m. pradėjo dirbti Aleksandra Gumbakienė. Jai pradėjus dirbti biblioteka persikėlė į naujai besistatančią centrinę gyvenvietę.
Bibliotekoje darbas  suaktyvėjo nuo 1967 metų pradėjus dirbti Zofijai Babrauskienei. Buvo vedami literatūriniai vakarai, knygų aptarimai, veikė  skaitovų būrelis, jaunosios šeimininkės popietės.
1980 m.  Z. Babrauskienei perėjus dirbti į rajono centrinę  biblioteką, pradėjo dirbti Irena Stuglienė.
1991 m. biblioteka kėlėsi į dabartines patalpas buvusios kontoros pastate. Dabar patalpos erdvios, patogios, tik dalinai apšildomos.
Nuo 2007 m. rugsėjo 27 d. bibliotekoje  dirba Ona Juškenienė.
2012 m. pagal projektą „Bibliotekos pažangai“  biblioteka gavo 2 stacionarius kompiuterius, daugiafunkcį įrenginį vartotojams  ir vieną nešiojamąjį kompiuterį bibliotekininkei.
Bibliotekoje gyventojai gali naudotis  ne tik  spaudinių fondais, bet ir šiuolaikinėmis  technologijomis. Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su mokykla, bendruomene, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialu.
Renginiai skirti Vasario 16-ajai, Kovo 11-ajai, Motinos dienai  rengiami kartu su mokykla su Bazilionų filialo Gilvyčių salės kultūros darbuotojais.
Gilaičių biblioteka aptarnauja Bacaičių, Butkaičių, Bunokės, Bitėnų, N. Gilvyčių, Gilvyčių, Pavėkių, Šemetaičių, Šalpirčių, Užkalnių kaimų gyventojus.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse (NAXOS Music Library (anglų k.), EBSCO Publishing;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 4,624
Ginkūnų biblioteka
Gilaičių Biblioteka

1 Comment