Paskelbta  Rgs 04, 2014

Bubių Biblioteka

Bibliotekos istorija

1949 metais buvusi dvarininkų Zubovų-Pliaterių arklidė buvo suremontuota ir joje įsikūrė klubas-skaitykla.
Pirmasis šio kultūrinio centro vedėjas buvo Vladas Strazdauskas.
1950 metais šį darbą perėmė Zofija Ašmonienė. Tuomet fondą sudarė 1000 knygų, o skaitytojų – kelios dešimtys.
1952—1959 metais klubo-skaityklos vedėja dirbo Janina Žalpytė.
Pagal E. Košinskienę (Lietuvos TSR bibliotekos, 1979)  Bubių biblioteka įkurta 1957 metais. Skaitė 100 vartotojų, dokumentų  fondas – 3000 fiz. vnt.
1965–1967 m. bibliotekininke dirbo Irena PliuškytėČesnauskienė.
1975 –1976 m. – Nina Grudikienė.
1976 –2011 m. bibliotekininke dirbo Laima Pangonienė.
Bibliotekoje apie dešimt metų dirbo Aldona Teišerskienė.
Iki 1977 m. biblioteka buvo šaltose ir nejaukiose patalpose, o 1977 metų žiemą biblioteka buvo perkelta į naujas patalpas Bubių apylinkės tarybos pastate.
Nuo 2011 m. liepos  mėn. bibliotekininke dirba Jūra Valuckienė.
Bibliotekos fondą sudaro 9235 fiz. vnt., skaito  268 skaitytojai.
Bubių biblioteka aptarnauja Visgirdų, Motaičių, Blužgalio, Mirskiškės, Raizgių, Slydžių, Lukšių, Dzidų, Meškių ir Bubių kaimų gyventojus.
Biblioteka skaitytojams rengia literatūros, rankdarbių, fotografijų parodas,  knygų pristatymus, literatūrines popietes.  Kiekvienais metais vyksta tradiciniai renginiai, skirti „Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei“, „Šiaurės  šalių  bibliotekų  savaitei“.

Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

♦ spaudinių išdavimas į namus ir vietoje;
♦ gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas;
♦ naudojimasis kompiuteriu ir internetu;
♦ atsakymas į bibliografines ir kitas skaitytojų užklausas;
♦ knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms);
♦ informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse NAXOS Music Library (anglų k.),  EBSCO Publishing, Infolex —  Lietuvos teisinė duomenų bazė;
♦ konsultavimas naudojimosi Viešosios bibliotekos elektroniniu katalogu ir Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacinės Sistemos (LIBIS) suvestiniu katalogu;
♦ edukaciniai užsiėmimai;
♦ renginiai, parodos, susitikimai, diskusijos.

Mokamos paslaugos:

♦ dokumentų kopijavimas, skenavimas, spausdinimas;
♦ teksto rinkimas;
♦ duomenų perkėlimas į elektronines laikmenas;
♦ skaitytojo pažymėjimo išdavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos BIBLIOTEKOS
Pasidalinti įrašu
  • 5,174
Drąsučių Biblioteka
Bridų Biblioteka

Nėra komentarų