2020 m. II ketvirčio darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas)2 darbuotojai1816.00
Eur
Vyr. bibliotekininkas projektinei veiklai, koordinatorius
2 darbuotojai1058.00 Eur
Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas
3 darbuotojai1220.00 Eur
Bibliotekininkas (vyr., vyresn.)32 darbuotojas964.00 Eur
Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius)4 darbuotojai958.00 Eur
Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas)4 darbuotojai699,00 Eur